מדיניות ביטול

סדנה לקבוצה

כוונת מדיניות זו היא להבטיח כי כל התלמידים יכולים להיות בטוחים כי הקורס יתקיים כמתוכנן

לאחר שהושלמה ההרשמה והתשלום.

החזר תשלום עבור סדנה

כדי לקבל החזר מלא עבור תשלום לסדנה, עליך לבטל את הרישום שלך תוך 30 יום או יותר לפני תחילת הסדנה.

אם הודעתך על הביטול תתקבל בין 15 ל 30 יום לפני הסדנה, אנו נחזיר את שכר הטרחה שלך בניכוי דמי ניהול בסך 300

בתנאי שהקורס יתמלא (בשש סטודנטים נרשמים).

אם אתה מבטל 15 יום או פחות לפני הסדנה איננו יכולים להחזיר את כספך.

 

סדנה "בנה את כלי השייט שלך"

כדי לקבל החזר מלא עבור סדנה בתשלום, עליכם לבטל את הרשמתכם 7 ימים או יותר לפני התחלת הסדנה.
לא יינתנו החזרים בגין ביטולי הרשמה שיבוצו פחות מ- 7 ימים לפני שעת ההתחלה בסדנה.

עם זאת, התלמידים יוכלו לתבוע את ערכות ה- SUP שלהם.